Διεξαγωγή διαγωνισμών το μήνα Αύγουστο

Το τμήμα Προμηθειών του Δήμου ανακοινώνει ότι κατά το διάστημα 5 - 25 Αυγούστου δεν θα διεξαχθούν δημόσιοι διαγωνισμοί.