ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                               

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 2η τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 06/02/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

 1. 1. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.2508/97 στο Ο.Τ. 306Α που αφορά την εξασφάλιση σημαντικών κοινοχρήστων χώρων σε παλαιά σχέδια πόλης.
 2. 2. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής στο ξενοδοχειακό συγκρότημα «ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΟΥΙΤΕΣ» της εταιρείας «Ξενοδοχεία Κάραβελ Α.Ε.».
 3. 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέση στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. στην κα Μαρίνα Ζορμπά.

                                                         Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

                                                        Ποιότητας Ζωής

 

                                                                                                                              Δήμας Ιωάννης

                                                                                                                          Δημοτικός Σύμβουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 1η τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 03/02/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

 1. 1. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.2508/97 στο Ο.Τ. 306Α που αφορά την εξασφάλιση σημαντικών κοινοχρήστων χώρων σε παλαιά σχέδια πόλης.
 2. 2. Λήψη απόφασης επί του σχεδίου του «Κανονισμού χρήσης πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης».

                                                      

 

                                                       Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

                                                        Ποιότητας Ζωής

 

                                                                                                                              Δήμας Ιωάννης

                                                                                                                         Δημοτικός Σύμβουλος

Αρ. Αποφ.                Τίτλος

 

 1.            13. Λήψη απόφασης για νέα θέση της υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας (αγορά βιολογικών προϊόντων) επί της οδού Νηρέως, μεταξύ των οδών Ήρας και Διός κάθε Σάββατο. Ομόφωνα

 2.            14. Λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση της υπ. αρ. 27/2009 απόφασης του Δ.Σ. Βούλας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Ομόφωνα

             15. Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την ψήφιση του Κανονισμού Προβολής Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης. Ομόφωνα

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 5η τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 18/07/2011 και ώρα 10:30 π.μ. ημέρα Δευτέρα            με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

 1. 1. Λήψη απόφασης για νέα θέση της υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας (αγορά βιολογικών προϊόντων) επί της οδού Νηρέως, μεταξύ των οδών Ήρας και Διός κάθε Σάββατο.
 2. 2. Λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση της υπ. αρ. 27/2009 απόφασης του Δ.Σ. Βούλας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.
 3. 3. Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την ψήφιση του Κανονισμού Προβολής Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης.

                                                         Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

                                                        Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                                                                                        Κασιδόκωστας Γρηγόριος

                                                                                                                                   Δήμαρχος

Ημερομηνία: 19/05/2011

 

      

       Απόφαση                                                Θέμα

 

 

Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόφασης με τίτλο «Ορθή επανάληψη της απόφασης Ανάπλαση – Πράσινο – Ποιότητα Ζωής» της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης.  (Ομόφωνα)                                                                                                          

ΟΜΟΦΩΝΗ 

 

 

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL