ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 213 20 20000 Fax: 210 9657131  

ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 ΑΦΜ: 997573323 ΔΟΥ Γλυφάδας ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΑΡΗΣ Βασιλέως Κων/νου 25 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ Αφροδίτης 2

Ωράριο λειτουργίας Τηλ. Κέντρου
Καθημερινές 07.00-22.00 /Σάββατα 08.00-14.00

Από 16/08 έως 31/08
Καθημερινές 09.00-17.00 /Σάββατα 08.00-14.00

 
Γραμμή του Δημότη 15888 213 2020 150 213 2020 151
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 213 2020 760
Γραφείο Δημάρχου 213 2020 141 21302020142
Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών 213 2020 050
Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος 213 2020 701 213 2020 761
Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Πυρασφάλειας 213 2019 981
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 213 2019 920
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 213 2030 410 213 2030 416
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
213 2020 111  213 2020 112
Γενικός Γραμματέας Δήμου 213 2020 050
Υπηρεσία Δόμησης Διεύθυνση 213 2030 401
Υπηρεσία Δόμησης Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 213 2030 412
Υπηρεσία Δόμησης Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών 213 2030 411
Υπηρεσία Δόμησης Τμήμα Ελέγχου κατασκευών 213 2030 464
Καθαριότητα και Ανακύκλωση Διεύθυνση 213 2030 473
Καθαριότητα και Ανακύκλωση Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών 213 2019 987
Καθαριότητα και Ανακύκλωση Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων 213 2030 476
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων 213 2030 472
Υπηρεσία Περιβάλοντος και Πρασίνου Διεύθυνση 213 2020 751
Υπηρεσία Περιβάλοντος και Πρασίνου Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου 213 2020 750
Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίων 213 2020 705
Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Αθλητισμός και Πολιτισμός Διεύθυνση 213 2019 901
Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Αθλητισμός και Πολιτισμός Ισότητα Φύλων 213 2019 904
Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Αθλητισμός και Πολιτισμός Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 213 2019 914
Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Αθλητισμός και Πολιτισμός Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Βρεφονηπιακών Σταθμών 213 2019 922
Διοικητικές Υπηρεσίες Διεύθυνση 213 2020 065
Διοικητικές Υπηρεσίες Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 213 2020 058  213 2020060
Διοικητικές Υπηρεσίες Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου 213 2020 107
Διοικητικές Υπηρεσίες Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 213 2020 005
Οικονομικές Υπηρεσίες Γραμματεία 213 2020 063
Οικονομικές Υπηρεσίες Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου 213 2020 074
Οικονομικές Υπηρεσίες Τμήμα Προμηθειών 213 2020 062 213 2020131 213 2019955
Οικονομικές Υπηρεσίες Τμήμα Ταμείου 213 2020 090
Οικονομικές Υπηρεσίες Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας 213 2020 054 213 2020 048
Τεχνικές Υπηρεσίες Διεύθυνση 213 2030 431 213 2030 444
Τεχνικές Υπηρεσίες Τμήμα Μελετών και Έργων 213 2030 421
Τεχνικές Υπηρεσίες Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων 213 2030 426
Τεχνικές Υπηρεσίες Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων 210 8958 555
ΚΕΠ Διεύθυνση 213 2019 815
ΚΕΠ Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών 213 2019 816
ΚΕΠ Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 213 2019 817
ΚΕΠ Τμήμα ΚΕΠ Βάρης 210 8979 140
ΚΕΠ Τμήμα ΚΕΠ Βουλιαγμένης 213 2020 720
Νομική Υπηρεσία 213 2020 117
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 213 2020 030
K2_LAST_MODIFIED_ON K2_MONPMEESTE_AUGUST+0300RAUGUST_SHORTPMEEST_0C2
K2_MORE_IN_THIS_CATEGORY Που είμαστε »