Ο δήμος μας αποτελείται από τρεις δημοτικές ενότητες, τη σημοτική ενότητα της Βούλας, τη δημοτική ενότητα της Βάρης και τη δημοτική ενότητα της Βουλιαγμένης.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του εννιαίου Δήμου αποτελείται από 33 συνολικά δημοτικούς συμβούλους. Η κατανομή των εδρών είναι αναλογική με τον πληθυσμό των δήμων, βάσει τns απογραφής τou 2011.

► Η Δημοτική Ενότητα Βάρης συμμετέχει σιο νεο δημοτικό Συμβούλιο με 11 συμβούλους, και εκπροσωπείται από 11 μελές Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας.

► Η Δημοτική Ενότητα Βούλας συμμετέχει στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο με 19 συμβούλους και εκπροσωπείται από 11 μελές Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας.

► Η Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης συμμετέχει στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο με 3 συμβούλους και εκπροσωπείται από 5μελές Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας.