ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Γενικά

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

Προϊστάμενος:: Μερόπη Μοσχογιάννη

 

Πληροφορίες:Μπήντου Ελένη

Τηλ. Επικοινωνίας:213 2020021

E-mail Γραφείου: JLIB_HTML_CLOAKINGΚανονισμός προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης

 

 

Αντικείμενο και Σκοπός του Κανονισμού

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των διατιθέμενων χώρων στους οποίους θα επιτρέπεται η διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης καθώς επίσης και η θέσπιση των κανόνων όσον αφορά τόσο την υπαίθρια διαφήμιση όσο και την προβολή ιδεών εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου μας και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής χωριστά.

Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι:

  • Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.
  • Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ιδιαιτέρως δε του αιγιαλού και της παραλίας.
  • Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας της πόλης.
  • Η ασφαλής και ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών, ειδικότερα δε των ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
  • Η αυξημένη οδηγική ασφάλεια και η μείωση της πιθανότητας ατυχημάτων
  • Η διευκόλυνση του έργου των αρμοδίων οργάνων προκειμένου ο έλεγχος να γίνεται ομοιόμορφα, απρόσκοπτα και με ακρίβεια.