Γενικά

Η πόλη μας είναι μία από τις πιο όμορφες περιοχές της χώρας μας και ο δήμος σε συνεργασία με τους κρατικούς φορείς τους συλλόγους αλλά και τους πολίτες διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια να διατηρήσει η πόλη μας τη φυσιογνωμία της αλλά και συνάμα να βελτιώσει τα επίπεδα καθαριότητας, πρασίνου, αθλοπαιδιών κλπ.

Δήμαρχος της πόλης μας από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 είναι ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ο οποίος και την εκπροσωπεί στο επίσημο κράτος αλλά και φροντίζει για την άριστη συνεργασία όλων των υπηρεσιών με απώτερο σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της πόλης μας και μια πρότυπη γραμμή υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Το μοναδικό κάλλος της πόλης μας, μας υποχρεώνει να σχεδιάζουμε με στόχο την προστασία του αλλά και να το ενδεικνύουμε σε όλες του τις πτυχές. Το επίπεδο καθαριότητας και προστασίας πρασίνου και υποδομών έχει κατά γενική ομολογία ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Και όλα αυτά χωρίς να υστερούμε στη βοήθεια προς τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε αδυναμία, την κάλυψη των αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών, τη βοήθεια προς τους ηλικιωμένους αλλά και τον πολιτισμό.