Χωρίς κανένα επιλήψιμο εύρημα το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για το θέμα της μίσθωσης του αναψυκτηρίου στο Αθλητικό Κέντρο «Κ. Μπαγλατζής»

Με τον υπ’ αριθμ 174/Α/2017 έκθεση του, το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης διαπιστώνει πως δεν υπήρξε κανένα επιλήψιμο εύρημα στο θέμα της μίσθωσης του αναψυκτηρίου στο Αθλητικό Κέντρο «Κ. Μπαγλατζής» στο Βάρη. Συγκεκριμένα, η έκθεση ελέγχου εξέτασε ενδελεχώς την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου, την αδειοδότηση του, τη σφράγιση του στη συνέχεια, την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο και τέλος στην επανεκμίσθωσή του. Το πόρισμα καταλήγει ότι όλες οι ενέργειες τόσο του Δήμου όσο και του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου (ΟΑΠΠΑ) ήταν σύννομες.

 

Η έκθεση αυτή επιβεβαιώνει αντίστοιχη έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μετά από καταγγελία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημήτρη Κιούκη,  η οποία επίσης καταλήγει πως όλες οι ενέργειες του Δήμου και του νομικού προσώπου έγιναν σύμφωνα με το νόμο και έτσι το θέμα αυτό, που απασχόλησε πριν από λίγους μήνες τη δημοσιότητα, ξεκαθαρίζεται ορίστηκα.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίηση του για το πόρισμα της έκθεσης και δήλωσε πως κάθε έλεγχος από κάθε αρμόδιο όργανο είναι ευπρόσδεκτος στο Δήμο καθώς, ως γνωστών, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.