Δημιουργήθηκε το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

 

Η έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, μιας νέας κοινωνικής δομής στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-20», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και το ΕΚΤ.

 Με τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών, ειδικότερα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην τοπική περιοχή παρέμβασης αλλά και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

 

Στόχος είναι να αποτελέσει το βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου «OneStopShop» και μια δράση «ομπρέλα» παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών πάντα συνεργώντας με την Κοινωνική Υπηρεσία και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι:

 - πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και όμορες περιοχές που δεν διαθέτουν Κέντρο Κοινότητας

- δικαιούχοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».

- άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

- Άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού.

- Μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο.

- ΑμεΑ, άτομα με ποσοστό αναπηρίας, και γενικότερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πληθυσμού.

 

 

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 

  1. Υποδοχή – Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξή τους στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας (και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων).

u Ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, τόσο για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων όσο και για τη συλλογή των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών.

 

  1. Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας.

 

        2. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε άλλες δομές και υπηρεσίες π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, για Μετανάστες, Στέγη Απόρων Υπερηλίκων, κλπ β) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας. Τα Κ.Κ. συνεργάζονται κυρίως με τα Γραφεία Ανέργων των Δήμων (όταν αυτά υφίστανται) για την ανάπτυξη σχετικών ενεργειών και δεν υποκαθιστούν δράσεις του Ο.Α.Ε.Δ, γ) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

         3. Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

 

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης συστεγάζεται με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στην οδό Ζεφύρου 2, Βούλα.

 

Επικοινωνία:

Συντονίστρια Κοινωνική Λειτουργός, τηλ. 2132019932

Στέλεχος Ανθρώπινου Δυναμικού Σταθακοπούλου Ολυμπία, τηλ. 2132019931

Τηλεφωνικό Κέντρο 2132019930

Fax: 2108950421

email: JLIB_HTML_CLOAKING