Δημοτικό Συμβούλιο ΒΒΒ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 681/2015
Θέμα 1o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2016.
Σχετικά: Απόφαση 13/2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής.


ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 682/2015
Θέμα 2o Ημερήσιας Διάταξης
Kατανομή (Γ΄2015) ποσού 58.272,46 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Σχετικά: Απόφαση 36/2015 της Επιτροπής Παιδείας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 683/2015
Θέμα 3o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου: “Ανάπλαση Δημοτικών Κοιμητηρίων”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 684/2015
Θέμα 4o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση και διάθεση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Κατασκευές, ανακατασκευές πεζοδρομίων”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 685/2015
Θέμα 5o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση και διάθεση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Δημοτική οδοποιία – κατασκευή συντήρηση οδών – επισκευή τσιμεντόδρομων”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 686/2015
Θέμα 6o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 687/2015
Θέμα 7o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και διάθεσης δέσμευσης πίστωσης για την “Διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών των Δημοσίων Σχολείων του Δήμου μας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2015.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 688/2015
Θέμα 8o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση καταστροφής των παλαιών αρχείων των πρώην Δήμων Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 689/2015
Θέμα 9o Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος με αρ. πρωτ. 38422/4.9.2015 του κ. Χρ. Μπαμπατζάνη για την διαγραφή τελών και προστίμων.

Θέμα 1o  Προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Ο.Α.Π.Π.Α.).

Θέμα 2o Προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια, τοποθέτηση και φύλαξη ειδών φωτεινής διακόσμησης εορτών”.

Θέμα 1o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2015.
Σχετικά: Η υπ. αρ. 11/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Θέμα 2o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2015.


Θέμα 3o Ημερήσιας Διάταξης
Συζήτηση και έγκριση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α΄ φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

Θέμα 4o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Ανακατασκευές Δημοτικών Κτιρίων”.

Θέμα 5o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου “Διαμορφώσεις Πρανών σε κοινόχρηστους χώρους”

Θέμα 6o Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 586/2015 απόφασης Δ.Σ που αφορά την παράταση προθεσμίας του έργου “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ”.

Θέμα 7o Ημερήσιας Διάταξης
Καταστροφή των παλαιών αρχείων των πρώην Δήμων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 480/16.9.1985 (ΦΕΚ 173/Τ.Α΄/14.10.1985).

Θέμα 8o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση εκχώρησης εσόδων από ανταποδοτικά τέλη κατ΄άρθρο 43 νόμου 4257/2014.
Σχετικά: Απόφαση 339/2015 της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 9o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση χορήγησης αιγίδας του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης για την διοργάνωση του  αγώνα Ladies Run 2015.

Θέμα 10o Ημερήσιας Διάταξης
Eπιστροφή χρημάτων.
Σχετικά: Η υπ΄αρ. πρωτ. 37191/27.8.2015 αίτηση του κ. Δ. Πατεράκη.

Θέμα 11o Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού (190,00€) στη δικαιούχο Μαριάννα Μιχαλοπούλου, λόγω εκ παραδρομής είσπραξης από την υπηρεσία.

Θέμα 12o Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Α.ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ Ε.Π.Ε. για τρεις παράνομες πινακίδες (επιγραφές) στην οδ/αρ Λ. Βάρης 32 στη Βούλα, το έτος 2010, (38587/11.7.2013).

Θέμα 13o Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Α.ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ Ε.Π.Ε. για ένα παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση - ρύπο στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ Λ. Βάρης 30 στη Βούλα, το έτος 2013(24184/20.5.2013) .

Θέμα 14o Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Α.ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ Ε.Π.Ε. για δύο παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/διαφημίσεις (επιγραφές)-ρύπους στο κτίριο επί της οδ/αρ Λ. Βάρης 32 στη Βούλα, άνωθεν του ισογείου, το έτος 2013 (24137/20.5.2013).

Θέμα 15o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή ποσού 52,86€ από τους βεβαιωτικούς καταλόγους 600 & 601/21.5.2015 κατανάλωσης ύδρευσης λόγου εσφαλμένης χρέωσης στο όνομα ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

Θέμα 16o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή των προσαυξήσεων από τον βεβαιωτικό κατάλογο 44/29.9.2010 στο όνομα ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

Θέμα 17o Ημερήσιας Διάταξης
Eπιστροφή ποσού 6,21 € στην Ραχιώτη Μαρία-Λουϊζα του Γρηγορίου ως εκ παραδρομής εισπραχθένος από το Δήμο μας.

Θέμα 18o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο   που αφορά την εταιρεία “EΘΝΙΚΗ LEASING A.E” και επαναβεβαίωση στον οδηγό του οχήματος.

Θέμα 19o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ από την κα. Παππά Γεωργία του Σπυρίδωνα.

Θέμα 20o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ που αφορά αίτηση της κας ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.


Θέμα 21o Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ που αφορούν την εταιρεία “ALPHA LEASING” και επαναβεβαίωση στους οδηγούς των οχημάτων.

Θέμα 22o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Πίνδου 19 στη Δ.Ε Βούλας.

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL