ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο Ο.Α.Π.Π.Α προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχων με απευθείας ανάθεση μέσω απόφασης Προέδρου για τη Προμήθεια καβαλέτων κ.λ.π. για τις ανάγκες των προγραμμάτων του ΟΑΠΠΑ για τις λειτουργικές ανάγκες του νομικού προσώπου


ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να διαβάσετε τις λεπτομέρειες κάντε αριστερό κλικ στα συνημμένα αρχεία

 

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

          Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε στην Τακτική, Δημόσια και Ανοικτή 29η/2016 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ,  21 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 16:30,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα).

 

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

1) Έγκριση ανάληψης  υποχρέωσης  για πληρωμή φόρου εισοδήματος κ.λ.π.

2)     Έγκριση επιστροφής εγγυητικών επιστολών σε προμηθευτές/αναδόχους λόγω ολοκλήρωσης  των προμηθειών.

3)     Τροποποίηση  της υπ’ αριθμ. 123/2016 Απόφαση τους Δ.Σ. που  αφορά  στην  έγκριση εφαρμογής στα Προγράμματα ΠαγΟ της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού 2017  για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, λόγω παραίτησης υπαλλήλου.

4)     Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξώδικη καταγγελία και πρόσκληση της Δέσποινας Παπαχατζίδου του Κωνσταντίνου μισθώτριας του κυλικείου στο Αθλητικό Κέντρο Βάρης “Κ. Μπαγλατζής” κατά του ΟΑΠΠΑ.

        5) Χρήση των  αθλητικών χώρων από δημότες τα Σαββατοκύριακα.

        6)  Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2017.

        7) Έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων αυτοάμυνας στους μαθητές των σχολείων του Δήμου μας.

 

                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                              ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

                                                               ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                              

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL