Ενδιαφέρομαι για

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Γενικά

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Προϊστάμενος : ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Τηλ.: 2132019904

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Κοινωνική Λειτουργός : ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Τηλ.: 2132019906

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

 

Εποπτεία Φιλανθρωπικών Σωματείων και ιδρυμάτων

Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων,εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.

 

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_TUEPMEESTE_OCTOBER+0300ROCTOBER_SHORTPMEEST_1C2