Ενδιαφέρομαι για

Προνοιακά επιδόματα

Γενικά

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΑ

Προϊστάμενος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ.: 213-2019904

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING JLIB_HTML_CLOAKING

 

Κοινωνική Λειτουργός : ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Τηλ.: 213-2019906

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Προνοιακά Επιδόματα

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ
- Χορηγείται από την υπηρεσία
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Χορηγείται από την υπηρεσία
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - Χορηγείται από την υπηρεσία

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ
- Χορηγείται από την υπηρεσία
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Χορηγείται από την υπηρεσία
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - Χορηγείται από την υπηρεσία

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ
- Χορηγείται από την υπηρεσία
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Χορηγείται από την υπηρεσία
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - Χορηγείται από την υπηρεσία

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ
- Χορηγείται από την υπηρεσία
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Χορηγείται από την υπηρεσία
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - Χορηγείται από την υπηρεσία

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ
- Χορηγείται από την υπηρεσία
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Χορηγείται από την υπηρεσία
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - Χορηγείται από την υπηρεσία

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ
- Χορηγείται από την υπηρεσία
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Χορηγείται από την υπηρεσία
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - Χορηγείται από την υπηρεσία

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ
- Χορηγείται από την υπηρεσία
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Χορηγείται από την υπηρεσία

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΦΑΛΑΛΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ
- Χορηγείται από την υπηρεσία
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Χορηγείται από την υπηρεσία

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ
- Χορηγείται από την υπηρεσία
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Χορηγείται από την υπηρεσία

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΡΟΜΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ
- Χορηγείται από την υπηρεσία
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Χορηγείται από την υπηρεσία

 

 

 

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_WEDAMEESTE_OCTOBER+0300ROCTOBER_SHORTAMEEST_1C2