Ενδιαφέρομαι για

Γενικά

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ληξίαρχος: ΚΑΝΤΕΡΕ ΜΑΡΙΑ
Διεύθυνση.: Λεωφ.Κων. Καραμανλή 18 Βούλα (πρώην Δημαρχείο Βούλας)
Τηλ.: 2132020102 2132020105 2132020107
Fax.: 2132020109 και 2109657131
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING .

JLIB_HTML_CLOAKING

JLIB_HTML_CLOAKING

JLIB_HTML_CLOAKING

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο ληξιαρχείο του τόπου διαμονής των δύο συμβαλλομένων ή στον τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (όταν κατοικούν σε διαφορετικούς δήμους).

Απο ποιον δηλώνεται το σύμφωνο συμβίωσης

Υπόχρεοι για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης είναι ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων ή οποιοσδήποτε τρίοτος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης

  • Σύμφωνο συμβίωσης (πρωτότυπο)
  • Ταυτότητες και των δύο συμβαλλομένων
  • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και των δύο συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη υπαρξής τους.
  • Αν υφίσταται ασφαλιστικός φορέας
  • Πιστοποιητικά γεννήσεων πρόσφατα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_FRIAMEESTE_MARCH+0300RMARCH_SHORTAMEEST_0C2